Tietosuojaseloste

Kiukaisten Kisailijat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 31.5.2018       Päivitetty 23.5.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Kiukaisten Kisailijat ry käsittelee jäseneksi rekisteröityneiden henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Kiukaisten Kisailijat ry  1040643-4

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja

Elina Saarenmaa

elina.saarenmaa79@gmail.com

050 593 3738

 

Rekisterin nimi

Kiukaisten Kisailjat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen ja urheilulisenssien hallinta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä yhdistyksen jäsenistä muun muassa seuraavia tietoja:

Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lisenssitiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset. Alaikäisen jäsenen huoltajien nimet ja yhteystiedot.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (tai hänen huoltajaltaan) jäseneksi liityttäessä.

Tietojen luovutus

Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksesta ilmeneville kolmansille tahoille kilpailu-, leiri-, koulutus- tai muun tapahtuman ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja ei luovuteta mainonta- ja markkinointikäyttöön eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen tarkastus- ja oikaisu- ja kielto-oikeus

Seuran jäsenellä tai urheilijalla itsellään on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää ainoastaan rekisterinhoitaja omalla koneellaan.